De Pijnappelklier is een elektrische antenne

oie_11142554mQ274Pdn

Uit onderzoek is gebleken dat de Pijnappelklier uit kleine kristallen bestaat, ter grootte van ongeveer een duizendste van een millimeter. Deze kristallen zijn gemaakt van carbon, calcium en zuurstof. Vanwege deze structuur is het mogelijk om een elektromagnetisch veld te genereren net als bij een antenne.

Door stimulatie van de Pijnappelklier activeer je de antenne. Dit noemt men het ‘Piezoelectric Effect’. De Pijnappelklier ontvangt hierdoor informatie via onzichtbare elektromagnetische velden. Door afstemming (net als bij een antenne) kan de informatie worden omgezet in een betekenisvolle boodschap.
Het omzetten van informatie in een betekenisvolle boodschap werkt net als bij TV, Wifi of radio. Zodra de Pijnappelklier als een antenne functioneert, kan het signalen ontvangen buiten onze 3-dimensionale tijd. Hierbij is het mogelijk dat er beelden ontstaan die je gedachten (ver) te boven gaan.

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat door het activeren van de Pijnappelklier het maken van tijdsreizen mogelijk is. Hierdoor is er geen besef van tijd en ruimte meer. Ik heb dit tientallen keren ervaren! Er is niets… geen tijd, geen persoonlijkheid, niets om je aan te hechten. Toch voelde ik tijdens deze momenten een diepe verbinding met ‘alles’: mijn omgeving, de natuur en het universum. Mijn hele Zijn ervaarde een oase van rust waarbij de tijd letterlijk even stil stond. Vaak gingen dit soort euforische momenten samen met allerlei multidimensionale beelden en inzichten gevoed door het onderbewustzijn. Het gebeurde regelmatig dat de opgepikte inzichten nadien in mijn hersenen werden omgezet in acties. Dit gaf mij richting over het te bewandelen levenspad en de keuzes die gemaakt mochten worden.

Het is fascinerend om te beseffen dat ieder mens beschikt over een elektrische antenne die hem in staat stelt om contact te maken met hogere delen van onszelf. Stel je eens voor wat voor impact dit zou hebben wanneer ieder mens besluit dit te doen. De frequentie van het collectieve elektromagnetische veld van de aarde en haar bewoners brengen we naar een veel hoger niveau. Hoe groter de groep wordt des te makkelijker het ook voor anderen zal zijn om mee te ‘liften’ op de elektromagnetische velden die we met elkaar creëren.

Door het verhogen van de frequentie zal er veel minder polarisatie zijn. Afkomst, cultuur of religie is niet meer relevant waardoor saamhorigheid de boventoon krijgt. Dit komt omdat allen verbonden zijn met hetzelfde elektromagnetische veld waar wij inspiratie vandaan halen. We tappen als het ware uit hetzelfde vaatje. De filter die ertussen zit verdwijnt. De filter staat synoniem voor aangeleerd gedrag waar culturele verschillen uit voortkomen. Als deze wegvalt komt er een einde aan de polarisatie.

Het stimuleren van je Pijnappelklier heeft niet alleen effect op jouzelf maar ook op jouw omgeving.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest