Innerlijke revolutie via Alchemie

alchemy-2146679_1280

In de Westerse samenleving ligt de focus voor veel mensen op het bezitten van materie en het vergaren van aardse rijkdom. De aandacht gaat hierbij naar het fysieke lichaam en zintuigelijke waarneming. Dit noemen we de buitenkant of buitenwereld. Maatschappelijke status bepaalt de mate van geluk en voedt het ego. 

Wanneer men (emotioneel) ‘rijpt’, verandert het thema geluk. De vraag die naar boven komt, is; ‘Waar doe ik het voor?’ ‘Het’ heeft dan betrekking op alle activiteiten waar je tijd in investeert. Om na (innerlijke) rijping een nieuw gevoel van geluk te creëren, zal er een soort partnerschap of huwelijk moeten plaatsvinden tussen hoofd en hart. Dit betekent dat je gaat handelen naar wat je voelt en denkt, zonder compromis. Om dit voor elkaar te krijgen, dien je de binnenwereld, de wereld van gevoel en energie, te ontdekken. Veel mensen zitten momenteel in de fase waarbij (vooralsnog) een strijd plaatsvindt tussen hoofd en hart.

Zodra het huwelijk tussen hoofd en hart heeft plaatsgevonden (in de binnenwereld), ben je in staat om contact te maken met de ‘bronwereld’, ook wel ‘de wereld van essentie’ genoemd. Dit is de wereld van de Ziel en de Geest. Ieder mens heeft een Ziel waar hij contact mee kan maken. Je Ziel vertegenwoordigt jouw ‘Zijn’ en door de vele herinneringen, zit er een enorm (potentieel aan) bewustzijn op. Je bent een Ziel en hebt een lichaam. 
Je Geest is je ultieme creatiekracht die resoneert met energie (via het zonlicht) uit het universum. Deze energie is een hoeveelheid aan potentie en kwaliteit die dagelijks onze kant op komt. In hoeverre je deze energie benut, hangt af van de manier waarop je de Geest voedt. Brandstof voor de Geest staat haaks op brandstof voor de buitenwereld, waarbij aardse rijkdom het streven is. Dit is brandstof voor het ego. 
Bij brandstof voor de Geest investeer je tijd hoofdzakelijk vanuit de dienende sfeer ten gunste -en voor behoud van mens, dier en natuur. 

Alchemisten benoemden zeven verschillende fases om op te klimmen van de buitenwereld naar de binnenwereld om vervolgens terecht te komen in de bronwereld. Deze fases zorgen voor een innerlijke revolutie die plaatsvindt aan de hand van een bewustwordingsproces. Alchemie is de wetenschap die voort is gekomen uit het oude Egypte vanuit de Hermetische leer. Cryptisch wordt dit omschreven als een transitie van lood naar goud. Hierbij horen de volgende fases met bijbehorende betekenis voor de mens:.
1. Calcinatie: Tastbare verandering in gang zetten. Innerlijk vuur opstoken. 
2. Dissolutie: Oude patronen die in je zitten lossen op.
3. Separatie: Scheiding aanbrengen tussen delen die je aan wil houden en delen die je niet aan wil houden.
4. Conjunctie: Verbinding tot stand brengen met de juiste delen.
5. Fermentatie: Het ontstaan van iets nieuws (gisten).
6. Destillatie: Datgene wat zich heeft ontwikkeld druppelt neerwaarts. 
7. Coagulatie: Er ontstaat vastigheid.


De zeven verschillende fases voor de mens zoals hierboven omschreven, hebben als doel:

– Meester worden over onze gedachte.
– Meester worden over ons gevoel.
– Meester worden over actie. 


Deze drie eigenschappen vormen een drie-eenheid die nodig is om contact te maken met je bronwereld en uiteindelijk het transformatieproces van lood naar goud te volbrengen zodat er vastigheid ontstaat. Zonder actie is er geen manifestatie van het meesterschap. Het gouden licht van de zon resoneert wanneer je meester bent over de hierboven genoemde drie-eenheid. Je creatiekracht en dus je Geest komt tot leven. 

Geluk zit in het transformatie- en bewustwordingsproces. Het levenspad van de buitenwereld naar de bronwereld. 

Innerlijke revolutie is mogelijk via de zeven fases van Alchemie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest